Kurs dla Rodziców dzieci 0-10 lat

Kurs, podzielony na pięć sesji, oferuje rodzicom pomoc w następujących kwestiach:

  • Budowanie mocnych fundamentów
  • Rozpoznawanie potrzeb swoich dzieci
  • Wyznaczanie jasnych granic
  • Uczenie zdrowych relacji
  • Ustalenie długoterminowego celu

Kurs jest odpowiedni dla każdego kto wychowuje dzieci, czy to razem ze współmałżonkiem, czy samotnie, dla dziadków jak i dla przybranych rodziców.

Oparty jest na wartościach chrześcijańskich, ale przeznaczony dla wszystkich, nie tylko ze środowiska kościelnego.

Więcej o kursie na stronie Alpha Polska.